Kleine werkgevers

Bent u een kleine werkgever en heeft u geen vaste relatie met een bedrijfsarts?  Maar wel een lastig verzuimgeval dat mogelijk langere tijd gaat duren? Dan kan het wenselijk zijn om alsnog een bedrijfsarts in te schakelen.

Het is van belang dat er tijdig een probleemanalyse wordt opgesteld en dat u duidelijke adviezen krijgt over de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer. Laat u dit na, dan kan u dat later verweten worden.

De Wet verbetering poortwachter stelt u als werkgever verantwoordelijk voor het re-integratieproces en mogelijk zijn veel zaken die u daarin tegen komt voor u onbekend terrein.

Herkent u zich in het bovenstaande dan kan het zinvol zijn om contact met ons op te nemen.

Zelfstandigen

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Bent u ZZP’er dan is er voor u in principe niets geregeld met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige adviezen en begeleiding bij ziekte.

Natuurlijk moeten ook zelfstandigen toegang hebben tot een bedrijfsarts. Als u gezondheidsklachten heeft die mogelijk door het werk worden veroorzaakt of als u lijdt aan een medische aandoening die gevolgen heeft voor uw inzetbaarheid kan het van belang zijn om een bedrijfsarts te raadplegen.

De verwachting is dat de regering hiervoor op termijn een regeling zal treffen maar zover is het nog niet.

BK bedrijfsartsen is werkzaam voor de AOV verzekeraar ASR.