Structuur BK bedrijfsartsen

BK bedrijfsartsen is in maart 2012 opgericht als een maatschap bestaande uit Han Backus, bedrijfsarts en duikerarts B en Gillian Kastelijn, bedrijfsarts.

Na 20 jaar als bedrijfsarts werkzaam te zijn geweest in loondienst vonden wij de tijd rijp om als zelfstandig werkende bedrijfsartsen verder te gaan.

In 2014 is BK bedrijfsartsen uitgebreid met Jan-Hein Backus, GZ-psycholoog.

Het is onze ambitie om als BK bedrijfsartsen een kleine organisatie te zijn waarbinnen wij als zelfstandig werkend professional optimaal kunnen functioneren, kennis delen en onszelf en de dienstverlening verder ontplooien. Het is een bewuste keuze om niet als solist door te gaan. Het heeft een grote meerwaarde om als collega’s interdisciplinair met elkaar te kunnen samenwerken, klankborden, en zo effectiever en breder inzetbaar te zijn. Samenwerken binnen één organisatie is ook een manier om de tijd die in overhead gaat zitten en de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

De bedrijfsvoering van BK bedrijfsartsen wordt verzorgd door Ineke Blonk. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de contracten, financiële administratie, facturatie, BTW e.d.

Ineke is een ervaren bedrijfsvoerder en levert er een belangrijke bijdrage aan dat niet alleen de professioneel inhoudelijke kant van de dienstverlening in orde is, maar ook de zakelijke afhandeling daarvan vlot en correct verloopt en dat eventuele problemen snel en adequaat worden opgelost.

BK bedrijfsartsen onderhoudt nauwe contacten met individuele professionals en samenwerkingsverbanden van professionals van diverse disciplines. Binnen dit netwerk werken wij samen om onze opdrachtgevers of die van collega’s optimaal van dienst te kunnen zijn. Hierdoor zijn wij flexibel en in staat om capaciteit en specifieke kennis in te zetten wanneer dat nodig is.

Sinds 01-01-2022 is Gillian Kastelijn werkzaam vanuit haar eigen bedrijf Kastelijn Bedrijfsarts Den Bosch.