Arbeidsomstandigheden

Werkgevers, werknemers en adviseurs, zoals de bedrijfsarts, hebben een gezamenlijke taak bij het optimaliseren van arbeidsomstandigheden. Er staan verschillende middelen ter beschikking om dat te doen zoals de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidkundig onderzoek en de wettelijke kaders waarbinnen de zaken geregeld moeten worden. Hierbij is de bedrijfsarts een onafhankelijk en deskundig adviseur, op individueel en op organisatieniveau.

BK bedrijfsartsen adviseert over arbeidsomstandigheden en evalueert het effect van genomen verbetermaatregelen. Wij kunnen betrokken worden bij de advisering om tot een bronaanpak van problematiek in de organisatie te komen.

Adviezen ten aanzien van arbeidsomstandigheden zullen altijd  realistisch en haalbaar moeten zijn.  Verder zullen zij moeten passen binnen wet- en regelgeving en in overeenstemming moeten zijn met de professionele standaarden.

 

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument voor het systematisch monitoren en verbeteren van de arbeidsomstandigheden.  De RI&E is een doorlopend proces waarbij jaarlijks de voortgang van het plan van aanpak wordt besproken.

 

Het arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur is een voor alle werknemers  toegankelijk spreekuur bij de bedrijfsarts.  Dat kan via de werkgever maar werknemers kunnen ook zelf een afspraak maken (bij de eigen bedrijfsarts). Alle onderwerpen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn in relatie tot aspecten van het werk kunnen aan de orde komen. Bijvoorbeeld vragen over de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat, vragen over huidaandoeningen met mogelijk werkgerelateerde oorsprong of problemen met longen en luchtwegen bij bepaalde werkzaamheden.

BK bedrijfsartsen heeft ervaring met de preventieve aanpak van mentale arbeidsbelasting en in het voorkomen en bekorten van arbeidsverzuim door psychische problematiek.