jh

Professional: GZ-psycholoog
Ondernemer: Juva, Delphias en nu BK bedrijfsartsen
Werkt voor: (Forensische) Zorg, Dienstverlening, Overheid, e.a.
Specialiteiten: CGT, schematherapie, EMDR, Psychodiagnostiek
Houdt van: Skieën en duiken, reizen
Niet van: Negativiteit; dubbele agenda’s;

Mijn profiel

Na het afronden van mijn studie Ontwikkelingspsychologie in 2007, ben ik twee jaar werkzaam geweest als Behandelcoördinator in de jeugdzorg. Binnen deze functie fungeer je als bruggenbouwer  om telkens onder uiteenlopende omstandigheden de zorg op maat te bieden die nodig is voor het gezin in kwestie. De verschillende rollen van ieder gezinslid binnen en buiten het gezinssysteem en de rollen van belangrijke andere personen, zijn alle van invloed op het wel en wee van het gezin. Dit vraagt om systemisch denken en maakt dat het werk telkens weer een uitdaging blijft.

In 2009 ontstond een mogelijkheid om de over te stappen naar de forensische psychiatrie in een TBS kliniek. Met grote interesse ben ik mijn horizon gaan verbreden binnen dit werkveld, waar zich de meest uiteenlopende en complexe psychiatrische problematiek voordoet. Ik heb hierbinnen de opleiding tot Forensisch psycholoog en later tot GZ-psycholoog afgerond.  Gedurende mijn opleidingstraject heb ik, naast mijn forensische werkzaamheden, twee jaar psychodiagnostisch onderzoek verricht in de tweede lijn.

Werken met TBS-gestelden maakt dat je, naast de confrontaties met de intensiteit van de problematiek, ook veel over je eigen gevoeligheden leert, waardoor je stabiel en constructief kunt blijven in zwaar weer. Het is een plek waar geduld op de proef wordt gesteld; een plek waar je leert verder te kijken dan het gedrag dat patiënten aan de oppervlakte laten zien, om vervolgens samen tot de kern te komen. En dat is een weg die telkens om een nieuwe route, doorzettingsvermogen en de nodige creativiteit vraagt.

Als ondernemer ben ik actief geweest, zowel binnen als buiten de zakelijke dienstverlening. In mijn studententijd heb ik twee jaar een klein entertainment bedrijf gehad en heb ik een webdesign bedrijfje opgestart waarin ik tot 2012 actief was. Hier ben ik destijds mee gestopt om mijn focus te leggen op mijn werk als psycholoog. Begin 2014 heb ik de keuze gemaakt om weer deels als ondernemer verder te gaan, samen met Han Backus en Gillian Kastelijn, onder de naam BK bedrijfsartsen. Ik heb verschillende opdrachten in voornamelijk de GGZ en verslavingszorg vervuld. In 2017 heb ik mijn loondienstverband opgezegd, om mij volledig te kunnen richten op mijn werkzaamheden  als ondernemer en sindsdien werk ik in die hoedanigheid full time binnen BK Bedrijfsartsen.

Als GZ-psycholoog verricht ik psychodiagnostisch onderzoek (vaststellen van het intelligentieniveau en/of de aanwezigheid van psychopathologie), psychoeducatie (het uitleg en advies geven met betrekking tot aanwezige psychopathologie) en behandelinterventies (ter bevordering van de mentale gezondheid en herstel binnen het werk), binnen de organisaties die mij daarvoor inhuren. Als psycholoog kom ik in beeld bij zorgvragen omtrent herstel van uiteenlopende psychopatholigie, het geven van supervisie aan medewerkers en geef ik uitvoering aan het regiebehandelaarschap, waarin ik de benodigde zorg regisseer en coördineer.

Mijn kenmerken in steekwoorden

Bruggenbouwer

Systemisch denken, betrokken partijen op één lijn te krijgen, escalaties voorkomen en de verbinding leggen, daar waar deze nodig is.

To the point

Samen met betrokken partijen tot de kern komen en resultaatgericht stappen te zetten die nodig zijn voor herstel.

Eerlijk en duidelijk

Een veilig, open en onbevooroordeeld klimaat in de spreekkamer is van belang om samen te kunnen spreken over datgene wat er werkelijk toe doet om tot verder herstel te komen. Soms is confrontatie een gezond element dat nodig is om herstel te bevorderen.

Integer

Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Ik vind het belangrijk dat je weet wat je aan elkaar hebt in de samenwerking.

Oplossingsgericht en bevlogen

Ik heb veel plezier in mijn werk en houd er van om samen tot constructieve en creatieve oplossingen te komen. Ik geniet er dan ook van om te zien dat mensen zich herstellen en zich ontwikkelen. Bij trauma’s is bijvoorbeeld veel te bereiken met een kortdurende EMDR therapie. Dergelijk snel en mooi resultaat maakt dat ik mijn werk niet alleen als betekenisvol ervaar, maar het geeft mij ook veel energie en het motiveert mij om mij als professional in dit werkveld verder te ontwikkelen.

Realistisch

Het is voor mij belangrijk om helder te blijven over de mogelijk- en onmogelijkheden bij het oplossen van een probleem. Professioneel werken, betekent ook de grenzen van je vakgebied kennen en waar nodig door te verwijzen.

 

Mijn visie op preventie, arbeidsomstandigheden en verzuim

Preventie

Een adequaat en helder beeld van de bron van verzuim, maakt dat passende en effectieve interventies tijdig ingezet kunnen worden. Wanneer verzuim veroorzaakt wordt door psychische problematiek, kan psychodiagnostisch onderzoek bijdragen aan een passend advies voor herstel en preventie. Naast de klachten,  speelt het intrapsychisch functioneren en meer specifiek de gedragsflexibiliteit (in de persoon, attitude) een belangrijke rol. De mate waarin en de wijze waarop iemand stress ervaart, wordt mede bepaald door de vaardigheden waarover mensen beschikken om met diverse vormen van werkdruk om te kunnen gaan. Vroegtijdig inzetten op het verbeteren en uitbreiden van deze vaardigheden (coping) kan een positieve bijdrage leveren aan de preventie van verzuim.

Arbeidsomstandigheden  

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het vormgeven aan en uitvoeren van een adequaat beleid om psychosociale arbeidsbelasting op een verantwoord en gezond niveau te houden, vraagt soms om extra expertise. Daaraan kan ik een bijdrage leveren. Beleid is een middel, geen doel. Beleid zal adequaat moeten worden geïmplementeerd en gedragen door directie en management, doelgericht en realistisch zijn en last but nog least ook worden uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Verzuim

Het komen tot de kern

Een psychische stoornis, een trauma of problemen in de privésfeer kunnen aanleiding geven tot verzuim. Ook kunnen veranderingen binnen het werk maken, dat het werk niet meer aansluit bij het persoonlijkheidsprofiel, de affiniteiten en competenties van een medewerker. Iemand die jarenlang solistisch werkt en opeens in een groot team moet functioneren, krijgt bijvoorbeeld te maken met een heel ander sociaal appèl. Dat kan gevolgen hebben voor het werkplezier, de ervaren werkdruk en zelfbeleving.

Het is dan van belang om vast te stellen in welk(e) domein(en) de klachten die leiden tot verzuim zich bevinden en welke implicaties zij hebben voor het traject naar herstel.

Het werken aan verbetering

Vaak kunnen korte interventies leiden tot verbetering. Zo kunnen de vaardigheden om stress te hanteren (coping) verbeterd/uitgebreid worden. Tevens is het vaak mogelijk om aan stress en angst gerelateerde klachten die enkel optreden in specifieke situaties (bijvoorbeeld ervaringen op het werk, die doen herinneren aan een nare gebeurtenis) kort en effectief te behandelen.

Soms is langdurige behandeling of specialistische hulp geïndiceerd en zal verwijzing naar een specialist nodig zijn.

Het faciliteren van herstel bevorderende interventies door de werkgever en commitment zich in te zetten voor behandeling door de werknemer zijn sleutelfactoren voor een succesvol herstel.