Certificeringen, kwalificaties en opleidingen

De professionals van BK bedrijfsartsen beschikken over de volgende registraties en kwaliteiten:

 • Gecertificeerd bedrijfsarts
 • Gecertificeerd duikerarts B
 • Gecertificeerd sportduikerarts C (SCAS/NVD)
 • Gecertificeerd NOGEPA keuringsarts (offshore)
 • Gecertificeerd GZ-psycholoog
 • Gecertificeerd Forensisch psycholoog
 • Gecertificeerd Korte Oplossingsgerichte Therapeut.
 • Bedrijfsarts geselecteerd voor dienstverlening aan de Rijksoverheid (ECOP)
 • Applicatie ergometrie (Nederlandse Hartstichting)
 • AED en basic life support trainingen
 • CGT
 • EMDR practitioner
 • Schematherapie
 • Vertrouwenspersoon PSA (psychosociale arbeidsbelasting; Bezemer en Kuiper)

De professionals van BK hebben ervaring met onder meer:

 • Groot Rijbewijskeuringen
 • Taxipaskeuringen
 • Medibuskeuringen
 • Offshore keuringen
 • Duikkeuringen (beroeps- en sportduikers)
 • Spoorwegkeuringen
 • Keuringen voor levensverzekeringen
 • Keuringen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Medische advisering in het kader van ontheffing Inburgering
 • Medische en arbeidskundige advisering aan gemeenten i.h.k.v. de WWB
 • Medische advisering aan gemeenten i.h.k.v. de bijzondere bijstand
 • Opzetten en uitvoeren van PMO
 • Bijdragen aan Risico- Intentarisatie en –Evaluatie en toetsing RI&E
 • Second Opinion bij ‘vastlopende dossiers’
 • Optreden als arts gemachtigde (o.a. bezwaarzaken UWV)
 • Samenwerking met casemanagers/verzuimexpertisebureaus en re-integratiebedrijven
 • Toxicologie en arbeid
 • Adviseren en begeleiden bij zwangerschap
 • Verzuimmanagement nieuwe stijl (Falke & Verbaan)
 • Bedrijfsarts en onderwijs
 • Omgaan met moeilijke mensen (HSK)
 • Psychodiagnostiek (intelligentie-, capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek)
 • Traumabehandeling (cognitieve gedragstherapie en EMDR)
 • Forensische problematiek (complexe forensische casuïstiek en samenwerking met o.a. reclassering)

De professionals van BK volgden de afgelopen 2 jaar onder meer de volgende nascholingen en cursussen:

 • EUBS (European underwater and Baromedical Society) Annual congresses Beograd en La Réunion)
 • NDC (Netherlands Diving Center) Jaarlijkse bijscholing duikgeneeskunde en regelgeving
 • NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)
 • Bedrijfsgeneeskundige Dagen (jaarlijks 2 daags congres)
 • NVAB Kring Oost nascholingen inzake epilepsie; leefstijl en participatie; visitatie van bedrijfsartsen; WAJONG; infectierisico en werk; schouderproblematiek; klinische arbeidsgeneeskunde; hartritmestoornissen; verslaving en werk
 • Cursus werken met de FML (functionele mogelijkheden lijst van UWV)
 • Verzuim Consult: Arbeidsverzuim, relevante wet- en regelgeving in de praktijk (schadelastbeperking WIA en ZW)
 • Eigen Risicodragerschap i.h.k.v. de Ziektewet Flex en WGA Flex
 • Visio: Zicht op Werk
 • OCA: omgaan met chronische pijn
 • Social media in de zorg: een vruchtbare combinatie?
 • Arbowet, Risico werkomgeving doelgroep, bijzondere trauma, casuistiek
 • Lichte cognitieve stoornissen – Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose?
 • AMC Capita Selecta Duikgeneeskunde; Medical aspects of compressed air work at sea level and altitude
 • NCvB (Ned Centrum voor Beroepsziekten) Peilstation Intensief Melden 2012 en 2014
 • HSK SEMINAR “De bedrijfsarts en ontwikkeling op het terrein van diagnostiek en verwijzingen binnen de nieuwe GGz”
 • Regiobijeenkomsten Amersfoortse/ASR inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op