Certificeringen, kwalificaties en opleidingen

De professionals van BK bedrijfsartsen beschikken over de volgende registraties en kwaliteiten:

 • Gecertificeerd bedrijfsarts
 • Gecertificeerd duikerarts B
 • Bedrijfsarts geselecteerd voor dienstverlening aan de Rijksoverheid (ECOP)
 • Applicatie ergometrie (Nederlandse Hartstichting)
 • AED en basic life support trainingen
 • Vertrouwenspersoon PSA (psychosociale arbeidsbelasting; Bezemer en Kuiper)

De professionals van BK hebben ervaring met onder meer:

 • Groot Rijbewijskeuringen
 • Duikkeuringen (uitsluitend beroepsduikers)
 • Keuringen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Medische en arbeidskundige advisering aan gemeenten i.h.k.v. de Participatiewet
 • Bijdragen aan Risico- Intentarisatie en –Evaluatie en toetsing RI&E
 • Second Opinion bij ‘vastlopende dossiers’
 • Optreden als arts gemachtigde (o.a. bezwaarzaken UWV)
 • Samenwerking met casemanagers/verzuimexpertisebureaus en re-integratiebedrijven
 • Adviseren en begeleiden bij zwangerschap
 • Omgaan met moeilijke mensen (HSK)

De professionals van BK volgden onder meer de volgende nascholingen en cursussen:

 • EUBS (European underwater and Baromedical Society) Annual congresses
 • NDC (Netherlands Diving Center) Jaarlijkse bijscholing duikgeneeskunde en regelgeving
 • NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)
 • Bedrijfsgeneeskundige Dagen (jaarlijks 2 daags congres)
 • NVAB Kring Oost nascholingen inzake uiteenlopende klinische en specifiek bedrijfsgeneeskundige onderwerpen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • Cursus werken met de FML (functionele mogelijkheden lijst van UWV)
 • Verzuim Consult: Arbeidsverzuim, relevante wet- en regelgeving in de praktijk (schadelastbeperking WIA en ZW)
 • Eigen Risicodragerschap i.h.k.v. de Ziektewet Flex en WGA Flex
 • Visio: Zicht op Werk
 • OCA: omgaan met chronische pijn
 • Arbowet, Risico werkomgeving doelgroep, bijzondere trauma, casuistiek
 • Lichte cognitieve stoornissen – Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose?
 • AMC Capita Selecta Duikgeneeskunde; Medical aspects of compressed air work at sea level and altitude
 • NCvB (Ned Centrum voor Beroepsziekten) Peilstation Intensief Melden 2012 en 2014
 • HSK SEMINAR “De bedrijfsarts en ontwikkeling op het terrein van diagnostiek en verwijzingen binnen de nieuwe GGZ”
 • Regiobijeenkomsten ASR inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen