Keuringen

BK Bedrijfsartsen verricht onder meer de volgende keuringen:

 • Groot Rijbewijskeuringen
 • Taxipaskeuringen
 • Medibuskeuringen
 • Offshore keuringen (NOGEPA)
 • Duikkeuringen (beroeps- en sportduikers), in- en herkeuringen
 • Spoorwegkeuringen
 • Keuringen voor levensverzekeringen
 • Keuringen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Medische advisering in het kader van ontheffing Inburgering
 • Medische en arbeidskundige advisering aan gemeenten i.h.k.v. de WWB
 • Medische advisering aan gemeenten i.h.k.v. de bijzondere bijstand

Overige keuringen op aanvraag.
Keuringen (of informatie) kunt u aanvragen via info@bkbedrijfsartsen.nl

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op