Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om werkzaamheden van hoge kwaliteit te leveren, zorgvuldig en respectvol te zijn, kan er weleens iets mis gaan. Of het kan voorkomen dat u om welke reden dan ook ontevreden over ons bent. In dat geval willen wij het graag beter doen en gebruik maken van uw feedback om onze processen en onze performance te verbeteren.

Procedure Interne kwaliteitsverbetering

Als u opmerkingen over onze dienstverlening heeft, kunt u die kenbaar maken door een e-mail te sturen aan onze bedrijfsvoerder Ineke Blonk, blonk@bkbedrijfsartsen.nl  .  Omschrijft u zo duidelijk mogelijk wat uw bezwaren zijn of wat uw onvrede heeft veroorzaakt. Wij zullen uw opmerkingen intern bespreken en u schriftelijk informeren tot welke conclusies dat heeft geleid en welke maatregelen wij eventueel zullen nemen om herhaling te voorkomen.

Klachtenregeling

Heeft u een ernstiger klacht dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die van toepassing is.

Heeft uw klacht betrekking op onze psychologische dienstverlening, dan is de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen van toepassing. Via de volgende link kunt u een klacht indienen en nadere informatie over de procedure krijgen:

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/01/klachtenregeling-NVGzP-voor-cli%C3%ABnten.pdf

Heeft uw klacht betrekking op onze bedrijfsartsen dan is de klachtenregeling van de Vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) van toepassing. Via de volgende link kunt u een klacht indienen en nadere informatie over de procedure krijgen:

http://www.bedrijfsartsen.net/wp-content/uploads/2012/10/klachtenregelement-ZFB.pdf

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op